Fordelagtige priser på transport med danske fragtmænd

Fragtopgaver.dk formidler kontakten mellem de mange danske fragtmænd og private købere. Derved får du bedre priser på transport af gods på tværs af landet.

 
Fragtopgaver.dk

De bedste priser på danske fragtmænd hos Fragtopgaver.dk

Du har måske allerede prøvet at søge efter priser på danske fragtmænd og hurtigt lukket browseren ned, når det er gået op for dig, at det koster det hvide ud af øjnene at transportere din sofa eller lign. på tværs af landet. Det er selvfølgelig lidt en anden sag, når store firmaer fragter varer frem og tilbage, hvor priserne er betydeligt lavere. Der er ofte huller i systemet, hvor fragtmanden fx kører tilbagestrækningen uden varer, eller hvor der er ekstra plads i vognen på vej derud. Når en fragtmand alligevel skal køre en rute, så vil de gå langt ned i pris, hvis folk ønsker at fragte noget med på vejen, da det udelukkende er en ekstra indkomst for dem. Det, som Fragtopgaver.dk gør, er at formidle kontakt mellem privat kunde og det store netværk af danske fragtmænd, som også benytter hjemmesiden. Du får nogle tilbud sendt, der er uforpligtende, og hvis du accepterer et af dem, så aftales resten med fragtmanden. Det er smart for alle parter involveret.

Billig transport på kryds og tværs af Danmark

Spar penge ved at benytte en vognmand, som allerede skal køre ruten. Det plejer ikke at være svært at finde en vognmand, som skal køre den udvalgte rute, da der hver dag er en massiv fragttransport på de danske veje. En anden fordel ved at udnytte den ekstra plads på allerede eksisterende ruter er, at det er bedre for miljøet. Der bliver kørt færre gange, hvorved der også udledes mindre CO2. Fragtopgaver.dk udfører ikke kun transport for private, men der er også en række erhvervskunder som benytter sig af hjemmesiden.

Bestil billig transport hos en dansk fragtmand, som allerede skal køre ruten. Du får de bedste priser, når du indgår en aftale direkte med vognmanden på www.fragtopgaver.dk.