Investeringsselskabet Solix Group ved Denis Viet Jacobsen og Johan Cervin

I partnerskab med Johan Cervin driver danske Denis Viet Jacobsen investeringsselskabet Solix Group, som besidder et stort og indgående kendskab til virksomhedsorganisation og investering.

 
solixgroup.com logo.png

Denis Viet - Solix Group

Det store kendskab til både investering og virksomhedsorganisation, som Denis Viet Jacobsen besidder, kommer Solix Groups efterhånden mange samarbejdspartnere til gode, når der skal lægges strategier for udvikling og vækst. Det er forskelligt, hvad den enkelte virksomhed har brug for. Sikkert og vist er det, at man hos Denis Viet Jacobsen og Solix Group tænker i de langsigtede løsninger for at skabe stabilitet og vækst på den lange bane. Denis Viet Jacobsen har en lang erfaring inden for dansk erhvervsliv at trække på foruden sine lange uddannelser inden for forretning og virksomhedsøkonomi samt business administration. Han står som en utroligt stærk samarbejdspartner, der er meget eftertragtet at arbejde sammen med. Denis Viet Jacobsen er stærk i den forstand, at han besidder den rette mængde kapital, der skal til for at foretage de store og langsigtede investeringer. Men det er i særdeleshed gennem hans erfaring og forretningsfilosofi, man finder hans absolutte styrker som investor og forretningsmand. Hos Solix Group tillader man sig at tænke nyt og kreativt, når skal lægges planer for vækst og udvikling internt i den enkelte virksomhed. Siden 2011 har Denis Viet Jacobsen og Johan Cervin gennem investeringsselskabet Solix Group skabt vækst og udvikling gennem deres stærke kompetencer som forretningsmænd og -analytikere. Solix Group og Denis Viet Jacobsen i selskab med forretningspartneren Johan Cervin agerer primært på det danske og svenske marked, hvor de investerer i virksomheder med base i enten Danmark eller Sverige. Gennem deres tidligere virker har de det bedste kendskab til disse lande og dermed den største ekspertise i disse landes økonomier.

 

Skab grobund for langsigtet udvikling i selskab med Denis Viet Jacobsen og Johan Cervin i investeringsselskabet Solix Group, der er en bastant samarbejdspartner i dansk og svensk erhvervsliv.