Samarbejd med Sagførerne om både entreprisekontrakter og retssager om fast ejendom

Sagførerne er den oplagte samarbejdspartner for dig, der har brug for juridisk assistance i forhold til udarbejdelsen af en entreprisekontrakt eller en retssag om fast ejendom. Det kan eksempelvis være sager om bolighandler eller problemer med håndværkere. Hos Sagførerne bliver du nemlig mødt af et dygtigt og erfarent team, der arbejder ud fra en kombination af jura på højt niveau og menneskelige værdier.

 

Juridisk udarbejdelse af den bedst mulige entreprisekontrakt

I forbindelse med både nybyggeri eller renovation af hjemmet vil der altid blive udarbejdet en entreprisekontrakt, som er en aftale om, hvad der skal laves, hvornår og til hvilken pris. Problemet er, at entreprisekontrakten ofte skrives af entreprenøren selv. Det fører ofte til, at kontrakten beskytter entreprenøren – og ikke kunden – bedst muligt. Derfor kan du med fordel alliere dig med en advokat hos Sagførerne, hvis du står overfor et større byggeri. Din advokat kan hjælpe dig med at få forhandlet en aftale på plads, som også beskytter dig, og sikrer dig ordentlige sanktionsmuligheder, hvis entreprenøren ikke overholder sin del af aftalen. På den måde risikerer du ikke at blive fanget af den ubalance, der ofte vil være i forhold til husejeren og entreprenørens erfaring i forhold til entreprisekontrakter.

Sagførerne er advokater med speciale i jura om fast ejendom. Advokaterne hos Sagførerne har derfor stor erfaring i at rådgive om forhold vedrørende fast ejendom. Både når tvisterne er opstået og som forebyggende arbejde for at sikre, at du er bedst stillet, hvis der opstår problemer.

Det dygtigste advokatteam til retssager om fast ejendom

Sagførerne kan ikke kun hjælpe dig med at udarbejde entreprisekontrakter. Hvis du ender i en retssag om fast ejendom, kan advokaterne hos Sagførerne hjælpe dig godt igennem. Både med at vurdere og føre sagen.

Advokaterne hos Sagførerne er specialister i jura om fast ejendom og kan derfor hjælpe dig med alle typer af sager på området. Det gælder uanset, om sagen bunder i en bolighandel, en nabostrid, byggesjusk, ekspropriation eller lignende. Deres dygtige team har nemlig specialiseret sig indenfor en række forskellige typer retssager om fast ejendom, der spænder lige fra sager om entreprise til sager om hegn og skel. Nabostridigheder kan nemlig hurtigt udvikle sig til en størrelse, hvor de skal afgøres i retten. Der vil du stå stærkere med Sagførerne ved din side. De har nemlig al den juridiske viden om og erfaring med føringen af retssager om fast ejendom, som kan bidrage positivt til sagens udfald – set fra din side.

Tøv derfor ikke med at kontakte det både dygtige og imødekommende team eller besøge www.sagfoererne.com allerede i dag, hvis du har brug for hjælp i retssager om fast ejendom. Uanset om det gælder gennemlæsning af en entreprisekontrakt eller juridisk bistand i reelle retssager, så er Sagførernes specialiserede team et oplagt valg.

Sagførerne